Dziś Prima Aprillis, ale ten artykuł to nie żart. Tak się składa, że właśnie na dziś swoją premierę zaplanował nowy portal prawdziwie społecznościowy - Wielu Może Więcej.

Odwiedzić go możecie pod adresem:

wmw24.pl


WMW to portal stworzony po to, by wspomóc każdego w załatwieniu dowolnej sprawy, wymagającej poparcia przez innych ludzi. Podstawową ideą, jaka przyświecała jego twórcom, było stworzenie przyjaznego środowiska do zakładania i prowadzenia inicjatyw społecznych.

A oto, jak zdefiniowano w portalu to pojęcie:
Akcja (lub inicjatywa) - to projekt prowadzony przez jedną lub wiele osób, skierowany do określonej grupy docelowej (lokalnej bądź globalnej). Grupa docelowa może uczestniczyć w określaniu kształtu projektu (problemów, celów, środków osiągnięcia celów, popularności projektu, sile oddziaływania itp.). Na akcję może składać się blog, forum dyskusyjne, list otwarty (lub wiele listów), strony z treścią, odnośniki do innych stron z treścią, grafiki i inne elementy. Akcja powinna wynikać z wewnętrznej potrzeby społeczności, mającej służyć rozwiązaniu zdefiniowanego i zdiagnozowanego problemu. Tak, więc akcja to podstawowy element WMW.

Ponieważ drzemie w tym systemie spory potencjał, nasz serwis, jako pierwszy postanowił popularyzować go wśród użytkowników, jednocześnie zapraszając wszystkich do brania wszelkich spraw w swoje ręce i załatwiania ich wspólnie - głosem wielu ludzi. Wierzymy, że wiele akcji, także z naszej branży może udać się przeprowadzić dzięki wmw. Jako serwis gromadzący oferty miejsc na reklamy nie popieramy np. zasłaniania okien mieszkańcom przez wielkoformatowe reklamy. Jest to jeden z przykładów na to, że pokrzywdzona przez taką formę reklamy społeczność może próbować rozwiązać swój problem korzystając właśnie z wmw.

Dla reklamodawców portal ten winien być tym bardziej ciekawy, że gromadzi społeczności o określonych zainteresowaniach, czy skupionych wokół wspólnych dla nich spraw. Częstokroć, są to osoby zajmujące się podobnymi problemami i mające te same zainteresowania, dzięki czemu społeczności te stają się doskonałą grupą docelową reklam. Oczywiście, reklama musi być dobrze zaadresowana, tzn. wyświetlana na tych stronach serwisu, które najczęściej odwiedzają potencjalni odbiorcy danej reklamy. Jakże proste jest skierowanie reklamy np. do samych kobiet lub tlyko do studentów.