Promocja oferty jest najbardziej przydatna wówczas, gdy mamy do czynienia ze sporą konkurencyjnością. Jeśli Twoje ogłoszenie jest jednym z nielicznych w swojej kategorii, czy na danym obszarze, na co wskazuje mała ilość punktów w okolicy Twojego miejsca, nie musisz włączać promocji. Jeśli natomiast dodajesz kolejny punkt do gęstej sieci w popularnym miejscu lub wysoko obłożonej kategorii, warto włączyć promocję oferty. W chwili obecnej wykonuje się to albo po zarejestrowaniu z widoku własnych ofert lub też zaraz po dodaniu ogłoszenia – pojawia się wówczas odpowiedni komunikat informujący o możliwości uruchomieniu promowania. W obu przypadkach sprowadza się to do wysłania sms-a o odpowiedniej treści na podany numer. Koszt to 3,66 zł brutto. Należy postępować zgodnie z instrukcją podaną przy promowaniu.

Co daje włączenie promocji? Po pierwsze oferty promowane pojawiają się na początku w wynikach wyszukiwania i są wyróżnione żółtym tłem. Po drugie, rotacyjnie wyświetlane są skróty do ofert promowanych w panelu bocznym, który jest zawsze widoczny (gdy ofert promowanych jest dużo, zmieniają się w sposób losowy).

Wysłanie sms-a powoduje włączenie promocji na okres 1 miesiąca. Wysłanie kolejnego przedłuża analogicznie okres promocji. W chwili obecnej dostępny jest tylko jeden poziom promocji. Oznacza to, że wszystkie promowane oferty, mają tą samą „siłę promocji”. Wkrótce uruchomimy zróżnicowanie siły promocji, dzięki czemu będzie można wykupić promocję silniejszą lub słabszą. Będzie się to przejawiało częstszym lub rzadszym wyświetlaniem w panelu bocznym (losowość tej rotacji będzie faworyzowała silniejsze promocje) oraz kolejnością pokazywania na listach wyszukiwań. Oferty o najsilniejszym stopniu promocji będą posiadały dodatkowo inny kolor lub znaczek punktu na mapie – wyróżniający się.