Polityka ochrony prywatności

Właścicielem Systemu jest grupa osób, do których kontakt został opisany w p. 7 niniejszej Polityki.

Szanujemy troskę użytkowników o zachowanie prywatności i bezpieczeństwa informacji, dlatego poniżej prezentujemy naszą Politykę Ochrony Prywatności (w skrócie: POP), która stanowi załącznik do Regulaminu korzystania z Systemu.

Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w Systemie lub korzysta z usług niewymagających rejestracji, oznacza to, że zapoznał się i zaakceptował niniejszą Politykę wraz z wszystkimi jej zmianami. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w POP, a o wszelkich modyfikacjach użytkownicy są informowani bezpośrednio (przez e-mail) lub poprzez odpowiednią informację umieszczaną w widocznym miejscu Systemu.

Należy pamiętać, że niniejsza POP dotyczy tego Systemu. Jeśli poprzez linki umieszczane w Systemie, użytkownik znajdzie się na innych stronach internetowych, wówczas podlega polityce właściciela danego serwisu.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z Polityką Ochrony Prywatności, prosimy o nie korzystanie z Systemu lub jeżeli nie zgadzają się Państwo z jakąkolwiek zmianą wprowadzoną do POP, prosimy o wyrejestrowanie się z Systemu i zaprzestanie korzystania z niego. W takich przypadkach jednak zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z nami.

Jeśli akceptują Państwo niniejszą Politykę Ochrony Prywatności, oznacza to również, że wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez właściciela Systemu swoich danych zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z Ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883.

 1. Zbieranie danych

  Gromadzone są dane aktywne i pasywne, to znaczy podawane przez użytkownika świadomie poprzez wypełnianie formularzy na stronach (np. podczas rejestracji) oraz zbierane automatycznie w celu monitorowania ruchu użytkownika w Systemie i budowania statystyk.

  Zbieramy m.in. następujące informacje:

  1. Dane podawane podczas rejestracji – służą do zidentyfikowania użytkowania w Systemie i umożliwienia mu korzystania w pełni z Systemu (login, adres e-mail). Nie pytamy o dane personalne (np. dokładny adres zamieszkania), a jedynie o dane demograficzne, które służą do klasyfikowania użytkowników (np. płeć, wiek, staż posiadania prawa jazdy itp.).
  2. Dane podawane podczas korzystania z niektórych funkcji, jak np. dodawanie oferty, służą do skojarzenia oferty z Użytkownikiem (adres e-mail).
  3. Dane podawane podczas wypełniania formularzy w czasie użytkowania Systemu (wprowadzane dane o ofercie, itp.).
  4. Dane zawarte w wypowiedziach użytkowników (np. podpis imieniem i nazwiskiem w e-mailu lub wypowiedzi w treściach ogłoszeń, na forach, blogach itp.). Należy pamiętać, że wszelkie dane publikowane w treściach ogłoszeń, na forach, blogach itp. są jawnymi danymi osobowymi.
  5. Dane zbierane automatycznie – dotyczą monitorowania ruchu w Systemie i popularności poszczególnych części Systemu.
 2. Wykorzystywanie danych

  Wszystkie powyższe dane oraz inne, które w jakikolwiek sposób zostaną nam przekazane na skutek użytkowania Systemu, są wykorzystywane w celu realizacji funkcji Systemu oraz do celów budowania statystyk oraz klasyfikowania użytkowników. Dzięki temu prowadzimy własną polityką rozwojową oraz biznesową związaną z Systemem (np. rozwój popularnych funkcjonalności, informowanie o produktach i usługach w sposób spersonalizowany (dedykowane reklamy), itp.)

  Ponadto, w przypadku naruszenia Regulaminu naszego Systemu, naruszenia prawa, dóbr własnych lub osób trzecich lub, gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

  Nie sprzedajemy, ani w żaden sposób nie przekazujemy danych innym podmiotom czy osobom.

 3. Pliki Cookies

  Nasz System, do prawidłowego działania, wymaga włączonej obsługi plików cookies (tzw. „ciasteczka”). Są to niewielkie pliki zapisywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika. Najczęściej służą do identyfikacji użytkownika i ułatwiają mu korzystanie z Systemu w czasie następnych odwiedzin. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Systemu przez użytkowników. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

  Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W przeciwnym wypadku dostęp do zasobów i funkcjonalności jest ograniczony lub wręcz niemożliwy w naszym Systemie.

 4. Komunikacja z użytkownikiem

  Właściciel Systemu może komunikować się z użytkownikami wykorzystując ich adresy e-mail w celu przekazywania informacji o zmianach i nowościach w Systemie i dokumentach z nim związanych oraz informacji o naszych produktach i usługach, przesyłanie ankiet, badanie produktów, odpowiedzi na pytania użytkowników itp. Powiadomienia stanowią integralną część funkcjonowania Systemu i nie mogą zostać wyłączone przez użytkownika.

 5. Bezpieczeństwo danych

  Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników były bezpieczne. Dane przechowywane na serwerze są odpowiednio zabezpieczone i backup-owane (archiwizowane). Jednakże pomimo stosowania zabezpieczeń, należy pamiętać, że każdy system bezpieczeństwa może zostać złamany. Nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych ani też zagwarantować, że informacje przekazywane przez użytkowników nie zostaną przechwycone w trakcie ich przesyłania w internecie. W dużym stopniu bezpieczeństwo danych spoczywa na podmiocie, który świadczy dla nas usługi hostingowe.

 6. Zmiana danych osobowych

  Użytkownik może dokonać zmiany danych osobowych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w Systemie (edycja profilu). Użytkownik może także wyrejestrować się z Systemu. Procedura wyrejestrowania jest inicjowana przez Użytkownika poprzez zgłoszenie e-mailem na naszą skrzynkę kontaktową chęci wyrejestrowania się. Wiadomość musi być przysłana z konta pocztowego, które użytkownik wcześniej podał podczas rejestracji.

 7. Kontakt

 8. Kontakt z właścicielem Systemu może odbywać się poprzez wypełnienie formularza lub lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@miejsce-na-reklame.pl

© 2008-2018 Natcam.pl, Created & Designed by Natcam.pl.
Pomoc | Kontakt | Regulamin | Polityka prywatności | Spam Catcher